Nhà hàng Kho

Nhà hàng Kho

Chủ đầu tư    : Ông Lý

Quy mô         : 01 tầng, diện tích 225m2

Địa điểm       : 52B, Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng