Trang chủ Dự án của Apen Ông. Cao Văn Sửu

Ông. Cao Văn Sửu

Ông. Cao Văn Sửu

Quy mô     : 03 tầng, diện tích 380m2

Địa chỉ      : Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng