Dịch vụ của Apen Công ty Apen đã thực hiện tư vấn - thiết kế - thi công rất nhiêu công trình...

Để trợ giúp khách hàng trong việc xác định và bảo đảm lợi nhuận mong muốn trong việc xác định đầu tư, các kỹ sư đánh giá công trình không chỉ lập dự toán chi phí mà còn tiếp tục giám sát các chi phí và hợp đồng liên quan đến dự án xây dựng của khách hàng.
 
 
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 
- Lập dự án đầu tư.
 
- Lập tổng mức đầu tư,dự toán xây dựng công trình.
 
- Lập thuyết minh, quyđịnh kỹ thuật và chỉ dẫn thi công.
 
- Tư vấn gói thầu, trình tự đấu thầu và mua sắm.
 
- Hồ sơ mời thầu, quản lý quá trình lựa chọn nhả thầu.
 
- Quản lý chi phí.
 

liên hệ để biết thêm thông tin dự án

100 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tel: (84-0236)3828062
Fax: (84-0236)3828072