Dịch vụ của Apen Công ty Apen đã thực hiện tư vấn - thiết kế - thi công rất nhiêu công trình...

Hệ thống quản lý dự án tiên tiến của chúng tôi không chỉ cho phép đẩy nhanh quy trình thiết kế và rút ngắn đáng kể chi phí thời gian cho các hạng mục khác nhau so với tiêu chuẩn công nghiệp mà còn giúp giảm chi phí, đặc biệt là chi phí của khách hàng.
 
 
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 
- Lập kế hoạch dự án.
 
- Tư vấn lựa chọn nhà thầu.
 
- Quản lý hành chính quá trình thi công xây dựng.
 
- Điều phối các nhà thầu.
 
- Kiểm soát và báo cáo tiến độ.
 
- Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng.
 
- Tư vấn mua sắm vật liệu.
 
- Kiểm soát chi phí/ tổng mức đầu tư.
 
- Hồ sơ thanh toán.
 
- Quyết toán.

liên hệ để biết thêm thông tin dự án

100 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tel: (84-0236)3828062
Fax: (84-0236)3828072