Dịch vụ của Apen Công ty Apen đã thực hiện tư vấn - thiết kế - thi công rất nhiêu công trình...

Tại APEN Architecture chúng tôi cân nhắc nhiều quan điểm khác nhau và sử dụng nhiều kỹ năng tạo ra cấu trúc không gian ấn tượng và hấp dẫn cho khu đô thị hiện hữu và khu đô thị mở rộng dựa trên những tính toán về lợi ích cũng như nhu cầu cộng đồng dân cư lân cận và các đối tượng sử dụng khác nhau.
 
 
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 
- Nghiên cứu & đánh giá hiện trạng.
 
- Nghiên cứu khả thi và lập nhiệm vụ thiết kế.
 
- Thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng.
 
- Quy hoạch phân tích tác động môi trường và sinh thái.
 
- Thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật lâu dài với các đồng nghiệp và khách hàng.
 
 

liên hệ để biết thêm thông tin dự án

100 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tel: (84-0236)3828062
Fax: (84-0236)3828072

Web: www.apen.vn
Email: badai.apen@gmail.com