dự án của apen Công ty Apen đã thực hiện tư vấn - thiết kế - thi công rất nhiêu công trình...

Tên dự án: Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Chử đầu tư: Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng
Địa điểm: Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Chức năng: Nghiên cứu và sản xuất sản pẩm công nghệ cao
Diện tích: 1000 ha

liên hệ để biết thêm thông tin dự án

100 Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Tel: (84-0511)3828062
Fax: (84-0511)3828072