Blog
Category : Exterior Design
04/01/2023 Architecture / Exterior Design
PHONG CÁCH ZEN NHẬT BẢN – VẺ ĐẸP THANH TỊNH ĐẬM CHẤT THIỀN ĐỊNH

Trong tiếng Nhật, từ “Zen” có nghĩa là “Thiền”. Đề cập đến một trạng thái tâm thức mang giá trị về trực giác. Thiền định giúp con người tìm về chốn yên tĩnh vắng...