Blue Garden Tower

Blue Garden Tower

Chủ đầu tư            : Blue Garden Tower

Địa điểm xây dựng: 22 Lê Thánh Tôn, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành   : 2019