Mai Vũ Tường Vy

Mai Vũ Tường Vy

Chủ đầu tư            : Mai Vũ Tường Vy 

Địa điểm xây dựng: Đ. Lê Thanh Nghị, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành    : 2015