Trang chủ Dự án Apen đã thực hiện Trương Nguyên Như Duy

Trương Nguyên Như Duy

Trương Nguyên Như Duy

Chủ đầu tư             : Trương Nguyên Như Duy    

Địa điểm xây dựng : Đ. Nại Thịnh, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành     : 2018