Lê Thị Thanh Hằng

Lê Thị Thanh Hằng

Chủ đầu tư             : Lê Thị Thanh Hằng

Địa điểm xây dựng : 41 Đ. Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành    : 2019