Khách sạn Hải An

Khách sạn Hải An

Chủ đầu tư         : Khách sạn Hải An

Địa điểm             : Đ. Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2019

Dự án liên quan