Khách sạn Hoàng Linh

Khách sạn Hoàng Linh

Chủ đầu tư      : Ông. Nguyễn Văn Tấn, Bà. Nguyễn Thị Nga

Quy mô           : 07 tầng, 10 phòng, diện tích 840 m2

Địa điểm         : 142. Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng