Khách sạn Tây Bắc

Khách sạn Tây Bắc

Chủ đầu tư     : Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Lý Bằng

Quy mô          : 13 tầng nổi, 01 tầng bán hầm gồm 63 phòng nghỉ và các phòng chức năng, nhà hàng…

Địa điểm        : Đường Hà Bồng, Phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng