Anh. Thành

Anh. Thành

Quy mô     : 02 tầng, diện tích 350m2

Địa chỉ      : Tp. Kon Tum