Trang chủ Dự án của Apen Bà. Huỳnh Thị Hoài Thư

Bà. Huỳnh Thị Hoài Thư

Bà. Huỳnh Thị Hoài Thư

Quy mô     : 03 tầng, diện tích 192m2

Địa chỉ      : 54 Lê Ngô Cát, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng