Trang chủ Dự án của Apen Trường Mầm non và Tiểu học Việt Nhật

Trường Mầm non và Tiểu học Việt Nhật

Trường Mầm non và Tiểu học Việt Nhật

Chủ đầu tư     : CN Tổng Cty Trực thăng Việt Nam tại TP Đà Nẵng

Địa điểm         : 345B Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng

Diện tích         : 6225m2