Trang chủ Dự án của Apen Trường THCS Cà Ná

Trường THCS Cà Ná

Trường THCS Cà Ná

Chủ đầu tư     : Công ty cổ phần Trung Nam

Địa điểm          : Tỉnh Ninh Thuận