Trang chủ Dự án của Apen Cải tạo và mở rộng nhà ĐHSX Điện lực AYUNPA

Cải tạo và mở rộng nhà ĐHSX Điện lực AYUNPA

Cải tạo và mở rộng nhà ĐHSX Điện lực AYUNPA

Chủ đầu tư :          Công ty Điện lực Gia Lai

Địa điểm  :            Thị trấn AYUNPA, tỉnh Gia Lai