Trang chủ Dự án của Apen Trung tâm văn hóa thể thao quận Hải Châu

Trung tâm văn hóa thể thao quận Hải Châu

Trung tâm văn hóa thể thao quận Hải Châu

Chủ đầu tư     : UBND Quận Hải Châu

Quy mô          : 04 tầng, Diện tích sàn 1230m2

Địa điểm         : Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng