Trang chủ Dự án của Apen Trường cao đẳng Phương Đông

Trường cao đẳng Phương Đông

Trường cao đẳng Phương Đông

Chủ đầu tư      : Trường Cao đẳng Phương Đông

Quy mô           :  08 tầng, 11 phòng học, 01 căng tin, 01 Tầng để xe

Địa điểm         :  18. Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng