Dự án 900 ha

Dự án 900 ha

Chủ đầu tư     : Công ty cổ phần Trung Nam Group

Địa điểm        : Tp. Đà Nẵng