Trang chủ Dự án của Apen Khách sạn& Căn hộ Luxury

Khách sạn& Căn hộ Luxury

Khách sạn& Căn hộ Luxury

Chủ đầu tư     : Nguyễn Văn Bình

Địa điểm        : 26 Khu B2-1, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng