Trang chủ Dự án của Apen Khách sạn Phạm Phú Thứ

Khách sạn Phạm Phú Thứ

Khách sạn Phạm Phú Thứ

Chủ đầu tư     : Ông Thạch Toàn An

Địa điểm        : 26, Thửa đất 66, Phạm Phú Thứ, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng