Trang chủ Dự án của Apen Khách sạn Phúc Ngọc

Khách sạn Phúc Ngọc

Khách sạn Phúc Ngọc

Chủ đầu tư     : Ông Dương Đình Phúc

Địa điểm        : Đ. Dương Vân Nga