Trang chủ Dự án của Apen Công viên Cá Voi

Công viên Cá Voi

Công viên Cá Voi

Chủ đầu tư:     Công viên dịch vụ giải trí – du lịch thể thao biển Huy Khánh

Địa điểm:         Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng