Trang chủ Dự án của Apen Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

Chủ đầu tư     : Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng

Địa điểm        :  Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Chức năng    : Nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao

Diện tích       : 1000 ha