Trang chủ Dự án của Apen Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng

Chủ đầu tư     : Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tp Đà Nẵng

Quy mô          : 04 Tầng, diện tích sàn 1.976m2

Địa điểm        : Đường Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng