Trang chủ Dự án của Apen Mở rộng Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Mở rộng Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Mở rộng Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Nhà đầu tư: Công ty điện lực Thừa Thiên Huế

Địa điểm: 102 Nguyển Huệ, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế

Chức Năng: Nhà làm việc

Diện tích: 690m2