Trang chủ Dự án của Apen Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Gia Lai

Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Gia Lai

Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Gia Lai

Chủ đầu tư :  Tổng Công ty Điện lực Điện Lực Miền Trung

Quy mô     :    01 Tầng bán hầm, 09 tầng nổi và 01 tầng kỹ thuật, diện tích 6.002,5 m2

Địa điểm   :    01 – Đường Hoàng Hoa Thám, Tp Pleiku – tỉnh Gia Lai

Chức năng:    Nhà làm việc