Trang chủ Dự án của Apen Nhà điều hành sản xuất điện lực Dak Ha

Nhà điều hành sản xuất điện lực Dak Ha

Nhà điều hành sản xuất điện lực Dak Ha

Chủ đầu tư     : Công ty điện lực Gia Lai

Địa điểm         : Kon Tum