Trang chủ Dự án của Apen Nhà điều hành sản xuất điện lực K’Bang

Nhà điều hành sản xuất điện lực K’Bang

Nhà điều hành sản xuất điện lực K’Bang

Chủ đầu tư :  Công ty Điện lực Gia Lai

Quy mô    :    03 Tầng, diện tích 1000 m2

Địa điểm   :    Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai

Chức năng:    Nhà làm việc