Trang chủ Dự án của Apen Nhà điều hành sản xuất điện lực Kon Ray

Nhà điều hành sản xuất điện lực Kon Ray

Nhà điều hành sản xuất điện lực Kon Ray

Chủ đầu tư     : Công ty điện lực Gia Lai

Địa điểm         : Kon Tum