Trang chủ Dự án của Apen Nhà điều hành sản xuất điện lực Tư Nghĩa

Nhà điều hành sản xuất điện lực Tư Nghĩa

Nhà điều hành sản xuất điện lực Tư Nghĩa

Chủ đầu tư :  Công ty Điện lực Điện Lực Quảng Ngãi

Quy mô    :    03 Tầng, diện tích 1006,1 m2

Địa điểm   :    Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

Chức năng:    Nhà làm việc

Chủ đầu tư :  Công ty Điện lực Điện Lực Quảng Ngãi