Trang chủ Dự án của Apen Nhà hàng Olivia’s prime

Nhà hàng Olivia’s prime

Nhà hàng Olivia’s prime

Chủ đầu tư: Mrs. Thanh – Mr. Scott

Địa điểm: Tòa nhà Indochina, đường Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng