Trang chủ Dự án của Apen Nhà quản lý vận hành phía Tây Pleiku – Gia Lai

Nhà quản lý vận hành phía Tây Pleiku – Gia Lai

Nhà quản lý vận hành phía Tây Pleiku – Gia Lai

Chủ đầu tư :  Công ty Điện lực Điện Lực Gia Lai

Quy mô      :    03 tầng, diện tích 476,6 m2

Địa điểm    :    81 – Trần Quang Khải, Tp Pleiku – tỉnh Gia Lai

Chức năng:    Nhà làm việc