Trang chủ Dự án của Apen Ông. Đặng Tiến Dũng

Ông. Đặng Tiến Dũng

Ông. Đặng Tiến Dũng

Quy mô     : 04 tầng, diện tích 550m2

Địa chỉ      : P. Thanh Bình, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng