Trang chủ Dự án của Apen Ông. Ngọc Gia Lai

Ông. Ngọc Gia Lai

Ông. Ngọc Gia Lai

Quy mô     : 04 tầng, diện tích 450m2

Địa chỉ      : Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai