Trang chủ Dự án của Apen Quy hoạch 12,8 ha

Quy hoạch 12,8 ha

Quy hoạch 12,8 ha

Chủ đầu tư     : Công ty cổ phần Trung Nam Group

Địa điểm        : Tp. Đà Nẵng