Trang chủ Dự án của Apen Trường THCS Văn Lý

Trường THCS Văn Lý

Trường THCS Văn Lý

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam

Địa điểm   : Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Diện tích   : 5955m2