Trang chủ Dự án của Apen Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam

Địa điểm: Phường Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình