Trang chủ Dự án của Apen Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

Công trình: Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự
Địa chỉ: Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô: 12.000 m2
Đáp ứng: 1.200 học sinh
Tổng vốn đầu tư: 162 tỷ