Blue Garden Tower

Blue Garden Tower

Chủ đầu tư     : Ông. Bùi Hồng Dũng

Địa điểm         : 22 Lê Thánh Tôn, Tp. Đà Nẵng