Dì. Hlen

Dì. Hlen

Chủ đầu tư: Dì. Hlen

Hạng muc: Cải tạo nội thất

Địa điểm: Ngô Gia Tự, Tp. Đà Nẵng