Khách sạn Epin

Khách sạn Epin

Chủ đầu tư     : Bà Phạm Trúc Khanh

Địa điểm          : 733 Nguyễn Tất Thành, Tp. Đà Nẵng