Phòng làm việc

Phòng làm việc

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa điểm: Đường Trần Phú, Tp. Đà Nẵng