Showroom Caesar

Showroom Caesar

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp An đồn, Tp. Đà Nẵng