TA – 06

TA – 06

Mã sản phẩm: TA – 06

Kích thước   : Theo yêu cầu

Chất liệu      : Chân gỗ, mặt bàn MDF

Dự án liên quan