Blog
Archives
13/11/2023
Khu đô thị ECOHAVEN

Khu đô thị xanh được quy hoạch khoa học để tối ưu hóa sự kết hợp giữa con người và môi trường. Công viên và khu vườn công cộng tạo ra không gian xanh...

27/10/2023
Khu đô thị GREENHARBOR LIVING

Khu đô thị xanh được quy hoạch khoa học để tối ưu hóa sự kết hợp giữa con người và môi trường. Công viên và khu vườn công cộng tạo ra không gian xanh...

26/10/2023
Khu đô thị MEADOWVIEW

Khu đô thị MEADOWVIEW, thiết kế khoa học, tối ưu hóa sự kết hợp giữa cuộc sống đô thị và môi trường tự nhiên. Các công viên và khu vườn mở rộng tạo không...