Kinh nghiệm thiết kế kiến trúc cho nhiều công trình với đa dạng hạng mục công năng và phong cách độc đáo.

Đối với công trình thiết kế mới
 • – Hồ sơ phương án Kiến trúc (bố trí mặt bằng công năng, phối cảnh công trình)
 • – Hồ sơ xin phép xây dựng
 • – Hồ sơ triển khai kỹ thuật thi công
 • – Hồ sơ thiết kế Kết cấu
 • – Hồ sơ thiết kế M&E (điện nước)
 • – Một vài view phối cảnh nội thất điển hình
Đối với công trình cải tạo
 • – Đo đạc và vẽ lại hiện trạng công trình
 • – Hồ sơ phương án Kiến trúc (bố trí mặt bằng công năng, phối cảnh công trình)
 • – Hồ sơ xin phép xây dựng
 • – Hồ sơ triển khai kỹ thuật thi công
 • – Hồ sơ thiết kế Kết cấu
 • – Hồ sơ thiết kế M&E (điện nước)
 • – Một vài view phối cảnh nội thất điển hình